Ásott és fúrt kutak bejelentése

Kezdőlap 9 Blog 9 Kútfúrás 9 Ásott és fúrt kutak bejelentése
Frissítve: 2023. április 17.
5,0
Rated 5 out of 5
az elérhető 5 csillagból (7 értékelés alapján)
Share

Napjainkban egyre többekben merülnek fel kérdések az ásott és a fúrt kutak bejelentésével kapcsolatban. Kell-e hozzá engedély? Hogyan kell a bejelentést elvégezni? Kell-e fizetni érte? Mi van akkor, ha egy „régi” kútja van, arra is kell engedély, utólag is beszerezhető? Többek között ezekre a kérdésekre kaphat választ ebben a cikkünkben.

1. Jelenlegi szabályozás az ásott és fúrt kutak bejelentésével kapcsolatban

 

A jelenlegi vízgazdálkodásról szóló szabályozás egyértelműen fogalmaz a tekintetben, hogy minden felszín alatti vízkivételre szolgáló létesítményre, köznyelven kútra, rendelkezni kell a tulajdonosnak (üzembentartónak) a létesítéshez is és az üzembentartáshoz is vízjogi engedéllyel.

Tehát a jövőben létesített kutak esetében egyszerű a válasz, igen, minden kútra kell engedély, ez alól az ásott és vert kutak sem képeznek kivételt. Ezeket az engedélyeket a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság adja ki, vagy bizonyos esetekben pedig az adott település jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

Minden felszín alatti vízkivételhez szükséges engedély

2. Kútfúrás „okosban”, bejelentés nélkül?

 

Gyakran hallhatunk a környezetünkben ilyen és ehhez hasonló kifejezéseket, hogy miért nem furatod „okosban”. Kit érdekel az engedély? Sokkal olcsóbban kijössz. Ez igaz. És itt jön a nagy DE. Azok a „vállalkozók”, akik ilyet vállalnak, vagy erre buzdítanak, messze menően átlépik a becsületesség és a szakmaiság határait, ami már önmagában is elszomorító. A nagyobb gond, amikor nem rendelkeznek olyan jogosultságokkal, engedélyekkel, ami a kútfúrási tevékenységhez vagy az engedélyeztetéshez szükséges.

A munka minősége pedig meg sem fogja közelíteni a szakszerű kútfúrást. Az évek múlásával pedig előjönnek azok a kivitelezési hibák, amiket nem tudunk számon kérni az eredeti kivitelezőn, mert már régen eltűnt. A javítást, tisztítást el kell végeztetnünk egy profi céggel, aminek a költsége összesen sokkal többe fog kerülni, mintha már eredetileg is egy ilyen céget bíztunk volna meg.

A telepítés szakszerűtlensége később jelentős kiadásokhoz vezethet.

Nem elhanyagolható az sem, hogy a bejelentés és engedély nélkül ásott vagy fúrt kutak esetében kitesszük magunkat

egy vízgazdálkodási bírságnak, ami magánszemélyek esetében 300 ezer Ft, cégek esetében pedig akár 1 millió Ft is lehet.

És persze a bírság megfizetése után is ugyanúgy kötelezik a tulajdonost, hogy a fennmaradási engedélyeztetést végeztesse el, ezt sehogy sem úszhatjuk meg. Azt javasoljuk, hogy ne kockáztasson, minden esetben hivatalosan működő céggel, az előírt engedélyek megszerzésével építtessen kutat.

3. A fúrt kutak utólagos bejelentése

 

Mivel az engedélyeztetés mindig költséggel járt, ezért (illetve régebben nem is kellett rendelkezni engedéllyel minden kút esetében) számos kút épült meg engedély nélkül a múltban. A Belügyminisztérium szeretné regisztrálni a felszín alatti vízkivételt szolgáló létesítményeket, azaz a kutakat, és adatbázisba foglalni azokat. Erre azért van szükség, hogy nyomon tudják követni a vízkészletekkel való gazdálkodást, valamint a felszín alatti vizek minőségét.

Most van lehetőség utólagos bejelentésre

A minisztérium terveinek megvalósításához az éppen hatályos törvény alapján, annak többszöri módosítását követően jelenleg lehetőséget biztosítanak a tulajdonosoknak arra, hogy a korábban engedély nélkül létesített kutjaikat úgymond utólag „törvényessé tegyék”.

Egészen pontosan szó szerint idézve a „A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény” 29.§, 7. bekezdése jelenleg így hangzik:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

Abban az esetben is szükséges az utólagos „újbóli” engedélyeztetés, ha a kútra volt ugyan létesítési engedély kiállítva, bár nem a korábbi engedélyben szereplő paraméterek szerint lett megépítve.

4. Mennyibe kerül a fúrt kutak utólagos bejelentése?

 

Az engedélyeztetés jelenleg illetékmentesen kérhető. Ez az illetékmentesség azonban nem keverendő össze azzal, hogy

az engedélyhez szükséges tervdokumentációt minden esetben ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembernek kell összeállítania.

A tervdokumentáció a kút felmérését, vizsgálatát követően készülhet el, aminek a költségével minden esetben számolni kell.

5. A régebbi ásott és fúrt kutak bejelentése

 

Vizsgáljuk meg, mi a helyzet a régebben, akár 50-100 éve létesített engedéllyel nem rendelkező kutakkal. A múltban a különböző jogszabályok hatálybalépésének időpontjai játszanak nagy szerepet abban, hogy kell-e az adott kútra engedély, vagy sem.

 

1965. július 1-e előtt létesített kutak

Az első fontos dátum az 1965. július 1-e. E nap előtt „A vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvénycikk” értelmében az élet rendes szükségletére vizet szolgáltató kutakat a saját birtokán mindenki szabadon építhetett, tehát ebben az időben a létesítéshez nem volt szükség külön engedélyre.

Ásott vízkút

1965. július 1. és 1992. február 15. között létesített kutak

 

1965. július 1-ével lépett életbe a 32/1964. (XII. 13.) Kormányrendelet, mely szerint az ásott kutaknál nem kellett engedélyt beszerezni, amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennállt:

„a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg;

b) élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;

c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.”

Ásott vízkút

1992. február 15-e után ásott és fúrt kutak bejelentése

1992. február 15-ét követően viszont már minden kút létesítése engedélykötelessé vált.

Tehát az 1992 után épült összes kútnak kivétel nélkül rendelkeznie kell vízjogi engedéllyel.
Fúrt vízkút

6. Akkor rendben van az 1992 előtt épített kutam továbbra is engedély nélkül?

 

Jogosan merül fel sokakban az a gondolat, hogy rendben van engedély nélkül, mert az én kutam akár 50-100 éve épült, akkor pedig nem kellett rá még engedély, tehát nincs további teendőm, hiszen így teljesen jogszerű.

Ez lényegében így is van, bár itt következik egy kisebb csavar a történetben. Ugyanis ha kap a tulajdonos egy ellenőrzést, akkor szüksége van egy minden kétséget kizáró bizonyító erejű dokumentumra annak igazolásához, hogy a kútja mikor épült. Ez pedig az ilyen régen épült kutak esetében nagyon sokszor egyáltalán nem áll rendelkezésre, így a tulajdonosnak semmilyen dokumentum sincs a birtokában az építés idejét illetően.

Ellenőrizni kell, jogszerű-e a vízkivétel

7. Mit csináljak, ha már úgy vettem a telket, hogy volt rajta kút?

 

Gyakori eset az is, hogy valaki már úgy vásárolta az ingatlant, hogy a telken a kút már megvolt rajta, de ki tudja mióta, és be volt-e jelentve? 

Ásott vízkút

Ennek nem tudása viszont nem mentesít senkit sem a törvény alól, kivéve abban az esetben, ha

tudja azt bizonyítani, hogy nem ő, hanem más létesítette a kutat az ingatlanon, jogellenesen.

Ilyenkor a felelősség minden esetben a létesítőt terheli.

8. Mi a megoldás, ha nem tudom a kút eredetét igazolni?

Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy a kút mikor épült, és azt sem tudjuk bizonyítani, hogy már meglévő kúttal együtt vettük az ingatlant, akkor mindenféleképpen érdemes a kutat a jelenlegi törvény szerint bejelenteni és így utólag „legalizálni”a fennmaradási engedélyeztetés elvégeztetésével.

Ne fájjon a feje a bírság miatt, legalizáltassa még időben kútját!

Igen, ez költségekkel jár, viszont

enélkül kitesszük magunkat ugyanúgy egy vízgazdálkodási bírságnak,

mint amit a cikkünk elején is írtunk. Természetesen ugyanez a bírság vonatkozik minden ásott és fúrt kútra 1992 és 2018 közötti bejelentése és engedély nélküli létesítése esetén is.

9. Összefoglalás

Röviden összefoglalva minden olyan ásott és fúrt kút esetében, ami 2018. december 21-e előtt épült engedély nélkül,

lehetőséget ad a törvény az utólagos bejelentésére.

Az ehhez benyújtandó kérvényezés határideje jelenleg

2023. december 31-e.
Engedélyeztesse kútját!

Azért írjuk, hogy már jelenleg, mert a koronavírus járvány okozta gazdasági károk enyhítése miatt az Országgyűlés még 2020-ban elfogadta a korábbi határidő (2020. év vége) újbóli módosítását, és így lett kitolva 3 évvel az új határidő 2023. december 31-re. Mivel ez a dátum már a határidő többszöri kitolásával jött létre, ezért már véleményünk szerint elég kevés az esélye a további módosításnak.

Azt javasoljuk, hogy senki ne halassza ezt az ügyintézést az utolsó pillanatra, főleg abban bízva, hogy majd úgyis elhalasztják a bírságolási moratórium határidejét megint.

Ne kockáztasson, a bírság több százezer forintra is rúghat, végeztesse el ásott vagy fúrt kútjának bejelentését minél előbb!

 

A cikkben hivatkozott törvények teljes szövegei az alábbi linkeken érhetők el:

„A vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvénycikk”

„1964. évi IV. törvény” már teljes egészében nem olvasható el, mert a „A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény” életbelépésével hatályon kívül helyezték.

„32/1964. (XII. 13.) Kormányrendelet a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtásáról”

„1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról”

„2018. évi CXXI. törvény egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról”

Share

Kérjük értékelje, mennyire találta hasznosnak a cikket.

Kérjen online árajánlatot!

Kérjen árajánlatot kútfúrásra, akár meglévő kútjának utólagos engedélyeztetésére vagy bármely egyéb szolgáltatásunkra! Az ajánlatkérés ingyenes, semmilyen kötelezettséggel sem jár, csak pár percet vesz igénybe az űrlap kitöltése.

további cikkeink

Keresés
Címkék

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.